Publicerad på

Ordförandes information 2024-03-04

Kära medlemmar, välkomna till sjöofficerssällskapets nya hemsida! Avsaknaden av en fungerande hemsida har varit ett långvarigt dåligt samvete. Vi har dock bättrat oss, skapat en helt ny hemsida och dessutom tecknat avtal med en leverantör som tillser att den underhålls och uppdateras över tiden. Hemsidan kommer att innehålla all information som ni medlemmar kan behöva, vi kommer också att starta upp en webshop där man kan köpa profilprodukter med sällskapets logga på. Vi hoppas att ni kommer att bli nöjda med sidan!

När nu 2024 kommit igång på allvar kan man reflektera lite över vad som hände på mässen 2023. Vi var lite oroliga att vi hade förtagit oss med allt firande av marinen 500 år, 2022. Att 2023 skulle bli lite av ett mellanår, så blev det inte alls. Redan i februari drog verksamheten igång då vi arrangerade sammankomster i samband med Marindagarna och var värdar för Tolvskillingsamaranthen. Spelkvällar och pensionärsluncher har genomförts enligt plan, vi har bedrivit utbildning för kadetterna i vett och etikett och genomfört verksamhet för utländska gäster. Under oktober månad återupptogs en kär tradition med höstfest. Höstfesten ska ju alltid ha ett tema och i år var det ”tågresa”. Många galna upptåg och skratt, såväl från 1:a klass som från 3:e. Kalaset var väldigt uppskattat och väl genomfört av klubbmästeriet. En annan uppskattad tillställning var när vi bjöd in till -samtal vid brasan. Marinbaschefen och chefen för sjöstridsskolan samtalade kring sin verksamhet och framtida utmaningar. Deltagande från såväl OP-kadetter, aktiva officerare, civila och pensionärer gjorde att diskussionen var livlig och frågorna kluriga.

2023 har också varit ett år då har adresserat mer långsiktiga frågor. Vi har träffat landshövding, Ulrica Messing för att informera om vår verksamhet och möjligt utbyte med länet. Det har också handlat om att säkra vår ekonomi, vårt samarbete med syskonsällskapen i Stockholm och Göteborg, samarbete med Kungliga örlogsmannasällskapet men även att överse vår egen verksamhet med syftet att vara ett sällskap; ständigt relevant för marinen, i världsarvet. Året avslutades med att vi skrev under ett hyresavtal med fortifikationsverket om en ny stuga i Grankullavik som ni kan hyra under kommande säsong.

Min förhoppning är att 2024 blir minst lika bra som 2023. Vi har planerat en hel del verksamhet som ni kan läsa mer om på hemsidan. Jag vill först flagga för vårt kommande vårmöte den 11 april, det är ett viktigt tillfälle för er att tycka till om och gemensamt utveckla vår verksamhet. I samband med vårmötet kommer vi att genomföra ett nytt samtal vid brasan. Denna gång med cheferna för 3.sjöstridsflottiljen respektive 1.ubåtsflottiljen som kommer ge sin bild ur de marina insatsförbandens perspektiv. Vidare kommer detta lite senare att följas av en klassiker, sällskapets vårfest som vi hoppas blir lika välbesökt som vanligt. Så håll ett öga på era mailkorgar ni vill väl inte missa något kul!

Till sist, våren är på gång, glöm inte att planera in sällskapets verksamhet i er kalender. Jag vill också rikta ett stort tack till våra medlemmar och företagsmedlemmar, det är ni som gör verksamheten.

Fredrik Hansson
Ordförande SOSK