Direktionen

Direktionen för Sjöofficerssällskapet i Karlskrona (SOSK) består av: