Företagsmedlemmar i Sjöofficerssällskapet i Karlskrona

Följande företag är företagsmedlemmar i Sjöofficerssällskapet i Karlskrona.

 • Kulturkompaniet
 • SHT
 • Gillet
 • Amber advokater
 • Blue Science Park
 • Softhouse Sydost
 • Albinsson och Sjöberg
 • SEB
 • Statens Maritima Museer
 • NKT
 • Boverket
 • Kustbevakningen
 • Karlskrona Kommun
 • SAAB Kockums
 • Uddcomb International
 • Karlskrona Läkareförening