Sjöofficerssällskapet i Karlskrona


OM SOSK

HISTORIK

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona bildades den 13 december 1830 på förslag från kapten Carl Reinhold Nordenskiöld. Sedan 1815 fanns ett "läsesällskap för flottans officerare i allmänhet och särdeles de yngre”, vilket genom Nordenskiölds initiativ ombildades till sjöofficerssällskapet.

De första stadgarna antogs vid Sällskapets första sammanträde 10 januari 1831 och kommendörkapten Johan Fischerström utsågs till ordförande. 21 februari 1834 upplät Kungliga Örlogsmannasällskapet sina lokaler till Sjöofficerssällskapet, ett samarbete som fortfarande fungerar.

Våra lokaler

Klubbrummet

I Klubbrummet kan du slå dig ner i sköna fåtöljer och umgås med övriga medlemmar i sällskapet.

Våra lokaler

Rbb HMS Norrköpings Gunrum

I Gunrummet kan man drömma sig iväg till havs och en punsch kan med fördel intas här.

Våra lokaler

Biljardrummet

I biljardrummet pågår oftast en runda av batalj.

Verksamhetsplan

Familjemiddag Fars dag  - 12 November 13.00-16.00

Direktionsmöte - xx November 16.30

Spelafton - 30 November 17.45

Pensionärslunch - xx December 12.15

Jullunch - 15 December 12.00


Stuguthyrning


Samfonden