Historik

Då det nybildade Sjöofficerssällskapet höll sitt fösta protokollförda direktionssammanträde den 15 januari 1831 beslöts att ”anskaffa en lämplig person, som kunde åtaga sig hushållningen”. Änkefru Isberg och demoiselle Asping var de första att stå för mathållningen. Omfattningen av de första årens restaurangverksamhet är oklar. Det kan dock antas att de officerare som besökte lokalen skulle ha tillgång till dryck, smårätter och även enklare middagsarrangemang.

Då fru Sjöblom år 1839 övertog restauranghållningen skulle hon enligt uppgjord taxa och ingånget avtal med sällskapet servera ”middagsmåltid med 3 rätter mat för 14 rdr i månaden och med två rätter för 11 rdr med avdrag av 1 rdr, då brännvin ej förtärdes”.

Hur restaurangrörelsen egentligen skulle hållas i lokalerna har under årens lopp varit föremål för omfattande diskussioner som ofta präglats av tidens rådande normer och anda.

År 1868 framfördes önskemål om att ”restaurationen borde förestås av en mansperson”.

Efter livliga diskussioner kunde tillslut Källarmästare Le Grand överta restaurangrörelsen.

I slutet av 1800-talet hade man stora problem med upprepat slarv och dålig skötsel av restaurangrörelsen både beträffande matens kvalité och ekonomin. 1926 tog källarmästare Hahne över rörelsen, verksamheten stabiliserades då och en restaurangverksamhet som tillgodosåg de högt ställda förväntningarna såg dagens ljus. Därmed inleddes den egentliga restaurangverksamheten där frukost, lunch och middag skulle serveras, fullständiga rättigheter erhölls och supéer enligt à la carte kunde nu beställas.

Till sällskapets högtidsmiddag med anledning av 100-årsjubileet 1931 kunde man därför glädja sig över följande meny.

  • Sandwiches
  • Sköldpaddsoppa
  • Sjötungsfilét Walewska
  • Kall Hjärpe i gelé med gåslever och sallad
  • Annanassorbet
  • Ost och kex

Till detta dracks Sherry, Champagne och rödvin.

Under första hälften av 1900-talet ålades även Källarmästaren att bedriva utbildning för Flottans kockar och Hovmästare.

Restaurangen har sedan utvecklats till en modern restaurang med höga krav på kvalité och omsorg. Sedan 1988 drivs restaurangen av Monica Skogsberg som tillsammans med en ambitiös personal utvecklat ”Mässen” till en gourmetrestaurang med karaktär och stil.