Ordningsregler för Sjöofficerssällskapet i Karlskrona (SOSK)

Sjöofficersmässen är tillgänglig för SOSK medlemmar (anm1) och deras gäster, samt för vissa organisationer och företag efter Direktionens särskilda beslut.

På mässen råder en klubbatmosfär, vilket förutsätter att alla som vistas där bidrar till det.

Därför gäller- utöver normala ordningsregler för offentliga lokaler- också några speciella regler:

Sällskap: Då sällskap vistas i mässen, gäller att varje sådant sällskap skall vara representerat av en utsedd ansvarig. Normalt är detta någon av medlemmarna i SOSK, men kan i undantagsfall vara annan representant för organisation eller företag enligt ovan (anm2).

Denna person är ansvarig för sammankomsten och skall vara känd av restauratören, skall delta i sammankomsten och fungera som kontaktperson mellan berört sällskap och SOSK. Den ansvarige skall också tillse att dessa ordningsregler är väl kända och tillämpas av hela sällskapet.

Klädsel: All klädsel skall vara hel och ren.

Vid sammankomster under dagen (fram till middagstid ca 1630) får arbetsuniform bäras. Uniformsbestämmelserna gäller fullt ut.

Civil klädsel skall som lägsta standard bestå av skjorta med eller utan tröja, välvårdade långbyxor samt rena skor.

Vid sammankomster efter 1630 och före nästa dag skall minst daglig dräkt (motsvarande) bäras.

Civil klädsel skall som lägsta standard bestå av motsvarande kavaj med skjorta och slips samt normala skor.

Mobilsamtal: Mobiltelefonens ringsignal skall vara avstängd.

Samtal i mobiltelefon får föras i entréhallen och förrummet till herrtoaletten, inte i sällskapets andra lokalerna, av hänsyn till de andra gästerna.

Rökning: Rökning är inte tillåten i lokalerna.

Lokaler: Observera att mässen ofta disponeras av skilda sällskap. Respektera därför varje sällskaps självklara rätt att få vara ostörda av andra.

Brandrisk: Bidra till att på alla sätt minska brandrisken, lämna inte levande ljus utan tillsyn.

Direktionen 2009-02-02

Anm 1) Medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) och Göteborg (SOSG) har samma tillgång till mässen.

Anm 2) Dessa företag och organisationer förutsätts utse minst en kontaktman, vilken ansöker om medlemskap i SOSK och deltar i sammankomsterna.