Bli medlem

Bli medlem i Sjöofficerssällskapet i Karlskrona
Som medlem i SOS:K har Du möjlighet att ta del av en rad förmåner. Bl.a. kan Du hyra sällskapets stugor till väldigt förmånliga priser.

Kriterier för att antagas som medlem finner Du i stadgarna.

Din ansökan behandlas på närmast efterföljande ordinarie Direktionsmöte.