Bli medlem

Bli medlem i Sjöofficerssällskapet i Karlskrona

Som medlem i SOS:K har Du möjlighet att ta del av en rad förmåner. Bl.a. kan Du hyra sällskapets stugor till väldigt förmånliga priser.
Kriterier för att antagas som medlem finner Du i stadgarna.
Din ansökan behandlas på närmast efterföljande ordinarie Direktionsmöte.

Ansökningsformulär

Grad / Titel (obligatorisk)

Namn (obligatorisk)

Personnummer (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Mobil

Din epost (obligatorisk)

Nuvarande tjänstgöringsplats

Övriga upplysningar

Senaste nytt

Adress

Amiralitetstorget 7
Box 52, 371 21 Karlskrona
Telefon: 0455-101 89
Fax: 0455-101 89
Hemsida: https://www.sosk.se
E-post: info@sosk.se
Bankgiro: 5772-9048