Ordförandes information 2024-03-04

Kära medlemmar, välkomna till sjöofficerssällskapets nya hemsida! Avsaknaden av en fungerande hemsida har varit ett långvarigt dåligt samvete. Vi har dock bättrat oss, skapat en helt ny hemsida och dessutom tecknat avtal med en leverantör som tillser att den underhålls och uppdateras över tiden. Hemsidan kommer att innehålla all information som ni medlemmar kan behöva, vi kommer också att starta upp en webshop där man kan köpa profilprodukter med sällskapets logga på. Vi hoppas att ni kommer att bli nöjda med sidan!

Ärade medlemmar!

Då skriver vi 2024, och jag tillsammans med direktionen hoppas att vi kommer att ses på mässen ännu mer än under 2023. Vi är mycket stolta över och tacksamma för de omdömen och den återkoppling som ni gett oss för verksamheten 2023, där kanske framförallt höstfestens tågtema slog an en särskild sträng. Vi siktar på att under 2024 överträffa era förväntningar.