Publicerad på

Ärade medlemmar!

Då skriver vi 2024, och jag tillsammans med direktionen hoppas att vi kommer att ses på mässen ännu mer än under 2023. Vi är mycket stolta över och tacksamma för de omdömen och den återkoppling som ni gett oss för verksamheten 2023, där kanske framförallt höstfestens tågtema slog an en särskild sträng. Vi siktar på att under 2024 överträffa era förväntningar.

Jämfört med ifjol så har också ytterligare en semesterbostad tillförts till vårt utbud, och det är i Grankullavik på norra Öland. Information om semesterbostäderna, inklusive ansökningsförfarande, i Byxelkrok, Grankullavik, Gökalv och Kapelludden bifogas till detta utskick och återfinns också via vår hemsida www.sosk.se.

Även vårens aktivitetsplan bifogas till detta utskick men återfinns också via hemsidan. Vi vill särskilt slå ett slag för att vår- och höstfesterna, då det brukar vara mycket uppskattade tillställningar och vår målsättning är att överträffa fjolåret.

Slutligen bifogas också information om stiftelsen Samfonden, och vi vill uppmana medlemmarna att sprida informationen om stiftelsen vidare.

Medlemsavgiften för 2024, 500:- för aktiva ordinarie/extra och 250:- för passiva/pensionerade medlemmar och kadetter, önskar vi att ni sätter in på vårt bankgiro 5772-9048 alternativt SWISH-nummer 1231786417 före 2024-04-01.

Medlemskort i SOSK finns att hämta på mässen efter kontakt med medlemsansvarig Erik Dahlström. Syftet med kortet är att på ett enkelt sätt kunna visa upp medlemskap i sällskapet vid kontakter med våra systersällskap i Stockholm och Göteborg och möjligheterna att ta del av medlemsförmånderna även där, exempelvis ombord Segelkronan och S/S Marieholm. Kortet är på intet sätt en förutsättning för att delta i sällskapets aktiviteter, utan utgör bara ett sätt att underlätta kontakterna med andra sällskap.

För att ni ska fortsätta att få information från oss så vill jag också påminna om vikten av att ni även informerar sällskapet genom medlemsansvarige när ni flyttar eller byter e-postadress. Detta går att göra dels via hemsidan och dels i mailform till erik.dahlstrom81@gmail.com.

Med hjärtliga hälsningar, och hopp om att vi ses ofta under 2024!

Fredrik Hansson
Ordförande SOSK