Lokalerna

Vita rummet

Här ska kompletteras med text/bild från SOSK

Amiralsrummet

Amiralsrummet var från begynnelsen läsrum för Kungliga Örlogsmannasällskapet och är numera kafferum. Sitt namn har det erhållit av de åtta amiralsporträtten på väggarna. Ordföranden i Sjöofficerssällskapet har som regel donerat sitt fotografi till sällskapet vid sin avgång.

Oscarsrummet

Innanför Amiralsrummet ligger Oscarsrummet. Detta rum, som från början varit Kungliga Örlogsmannasällskapets sessions- och samlingsrum, kunde av Sjöofficerssällskapet från 1868 utnyttjas som läs- och klubbrum för samvaro, kort- och brädspel mm. Våren 1953 stod rummet klart i sin nuvarande utformning och möblering och döptes till Oscarsrummet. Utformningen av emblemen, med de tre kronorna på dörrarnas överstycken, är påfallande likt en karikatyr av dåvarande statsministern amiralen Arvid Lindman, under vars epok (1907) Oscar II färdigställdes. Elaka tungor ville därför kalla rummet ”Lindemannarummet”.

Numera använder man rummet bl.a. till middagar och konferenser.

Stora matsalen

Den stora matsalen – byggnadens pampigaste sal – tillkom 1892 på den plats där gamla biljardhuset tidigare stod. Salen med sitt vackra välvda tak, symboliserade bottenstockskonstruktionen på gamla tiders linjeskepp, mäter 15 x 7 m och 4,25 i tak och rymmer 120 sittande gäster. Tillträde till salen kan ske genom en mindre dörr från orderrummet eller genom de stora skjutdörrarna från klubbrummet.

Liksom orderrummet avslutas den panelade delen av väggarna med en smal, längs hela väggen gående hylla på vilken placerats minnesgåvor från långresefartyg m.fl. i form av silverpokaler och tallrikar. Under hyllan hänger vapensköldar erhållna vid utländska örlogsbesök och ovanför hänger kungatavlorna.

Klubbrummet

Den centrala punkten i lokalen är givetvis klubbrummet, som fick sin nuvarande utformning 1929. Det var dessförinnan bibliotek med kakelugn mot långväggen. Kakelugnen har senare dock ersatts av den öppna spisen. Här samlas man efter måltiderna, läser tidningar och umgås. Vid fester används klubbrummet som samlingslokal före inträde till matsalen.

På andra våningen finner man biljardrummet med två biljarder, en Carambol- och en hålbiljard med tillhörande köställ, bokskåp, poängtavlor och åskådarbänkar. Väggarna har med tiden behängts med porträtt av befälhavande amiraler från senare tid. Biljardborden med tillbehör inköptes 1845 och har alltid varit en av lokalernas mera omtyckta faciliteter.

Biljardrummet

På carambolbiljarden spelades carambol (som anses förnämligast) och kägel, på hålbiljarden huvudsakligen pyramid och bataille. För de unga ogifta officerarna från 1930-40 talen var detta en plats där man tillbringade stor del av sin lediga tid med upphetsade tävlingar och intresserade åskådare längs väggarna.

Orderrummet

Från kapprummet kommer man in i det så kallade orderrummet, ett förrum till klubbrum och matsal. Här fanns till höger en stor skrivpulpet och anslagstavla för aktuella order och meddelanden. Nu är det endast en mindre meddelandetavla kvar. I anslutning till ingången till matsalen inbyggdes 1949 en bar med tillträde från köket. Bardisken byggdes av övertalig mahognypanel från pansarskeppet Oscar II. Väggarna prydes av vapensköldar från gamla tiders örlogsfartyg. Ovanför dessa gå en lång hylla fylld med minnesgåvor av olika slag från långresefartyg.

Rbb HMS Norrköpings gunrum

Här ska kompletteras med text/bild från SOSK