Direktionen

Ordförande:Fredrik Hansson0733-22 36 64
Vice Ordförande:Jan Nordin0703-05 32 38
Sekreterare:Mikael Holmström0702-82 01 33
Skattmästare:Erik Dahlström0707-77 72 92
Mässdirektör:Fredrik Folbert0766-29 67 81
Klubbmästeriet:Mathias Hagberg0706-44 68 11
Morgan Carlsson0766-36 29 61
Ola Fridell0703-01 11 90
Webbansvarig:Fredrik Folbert0766-29 67 81
Representant för pensionärerna:Rolf Edwardsson0709-22 96 98