Direktionen

Ordförande:
Fredrik Hansson
0733-22 36 64
Vice Ordförande:
Jan Nordin 0703-05 32 38
Sekreterare:
Mikael Holmström
0702-82 01 33
Skattmästare:
Erik Dahlström
0707-77 72 92
Ekonomidirektör:
Fredrik Folbert
0766-29 67 81
Klubbmästeriet:
Mathias Hagberg 0706-44 68 11
 
Morgan Carlsson
0766-36 29 61
 
Ola Fridell
0703-01 11 90
Adjungerad i klubbmästeriet:
Marianne Hamilton
0701-45 33 17
Webbansvarig:
Fredrik Folbert
0766-29 67 81
Representant för pensionärerna:
Rolf Edwardson
0709-22 96 98

 

Senaste nytt

Adress

Amiralitetstorget 7
Box 52, 371 21 Karlskrona
Telefon: 0455-101 89
Fax: 0455-101 89
Hemsida: https://www.sosk.se
E-post: info@sosk.se
Bankgiro: 5772-9048

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram