Stipendier

Stipendier utdelas till ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Karlskrona, Stockholm eller Göteborg och till nämnda medlemmars hustrur, barn och änkor. Stiftelserna har möjlighet att bidra till dina och dina barns språkförkovran. Förutom rena språkstipendier har vi också möjlighet att bidra till studier vid, exempelvis, high school i USA, eller annan högre utbildning utomlands.

Du som är reservofficer och studerar på universitet eller högskola kan få bidrag till språkförkovran inför studier utomlands.
Vid språkstudier utomlands, är fri tillgång till någon av lägenheterna ett sätt för SEU att bidra. För det ändamålet kan medlem eller hustru/make söka stipendium.

Både SEU och Fabian och Ewa Tamms Understöds- och stipendiefond har till ändamål att hjälpa änkor och barn till avlidna medlemmar, som är i behov av tillfällig ekonomiskt stöd.

Utförlig information om stipendier, understöd och utlandslägenheterna finns på Stockholmssällskapets hemsida, www.soss.se

För frågor rörande understöd och stipendier kontakta: vdseu@soss.se

 

Stiftelsen Sjöofficerssällskapets Samfond
Syftet med utdelning från Samfonden är att hjälpa till när den ekonomiska situationen kräver det. Det kan vara i samband med sjukdom, olycka, dödsfall m.m.

Anhörig/efterlevande till:

–          yrkesofficer i flottan

–          f.d. yrkesofficer i flottan

–          medlem i Sjöofficerssällskapen (SOSS, SOSG och SOSK)

–          anställd vid Karlskrona garnison

kan ansöka om bidrag alternativt understöd för exempelvis begravningshjälp till dödsboet, periodiskt understöd m.m. för ovanstående.

Ansökan om ekonomiskt stöd eller tillfällig hjälp ställs till Sekr SOS:K, Mikael Holmström, Backabovägen 38a, 371 46 Karlskrona som även lämnar närmare upplysningar om ansö­kan på telefon 0702-820133 eller e-post micke.holmstrom@telia.com

För mer information om dessa och övriga stipendier och understöd kontakta SOSK:s sekreterare
Exempel på ansökan: Ansökan om bidrag från Samfonden

Senaste nytt

Adress

Amiralitetstorget 7
Box 52, 371 21 Karlskrona
Telefon: 0455-101 89
Fax: 0455-101 89
Hemsida: https://www.sosk.se
E-post: info@sosk.se
Bankgiro: 5772-9048

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram