Oscarsrummet

Innanför Amiralsrummet ligger Oscarsrummet. Detta rum, som från början varit Kungliga Örlogsmannasällskapets sessions- och samlingsrum, kunde av Sjöofficerssällskapet från 1868 utnyttjas som läs- och klubbrum för samvaro, kort- och brädspel mm. Våren 1953 stod rummet klart i sin nuvarande utformning och möblering och döptes till Oscarsrummet. Utformningen av emblemen, med de tre kronorna på dörrarnas överstycken, är påfallande likt en karikatyr av dåvarande statsministern amiralen Arvid Lindman, under vars epok (1907) Oscar II färdigställdes. Elaka tungor ville därför kalla rummet ”Lindemannarummet”.

Numera använder man rummet bl.a. till middagar och konferenser.

Senaste nytt

Adress

Amiralitetstorget 7
Box 52, 371 21 Karlskrona
Telefon: 0455-101 89
Fax: 0455-101 89
Hemsida: https://www.sosk.se
E-post: info@sosk.se
Bankgiro: 5772-9048

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram