Orderrummet

OrderrummetFrån kapprummet kommer man in i det så kallade orderrummet, ett förrum till klubbrum och matsal. Här fanns till höger en stor skrivpulpet och anslagstavla för aktuella order och meddelanden. Nu är det endast en mindre meddelandetavla kvar. I anslutning till ingången till matsalen inbyggdes 1949 en bar med tillträde från köket. Bardisken byggdes av övertalig mahognypanel från pansarskeppet Oscar II. Väggarna prydes av vapensköldar från gamla tiders örlogsfartyg. Ovanför dessa gå en lång hylla fylld med minnesgåvor av olika slag från långresefartyg.

Senaste nytt

Adress

Amiralitetstorget 7
Box 52, 371 21 Karlskrona
Telefon: 0455-101 89
Fax: 0455-101 89
Hemsida: https://www.sosk.se
E-post: info@sosk.se
Bankgiro: 5772-9048

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram