Amiralsrummet

Amiralsrummet var från begynnelsen läsrum för Kungliga Örlogsmannasällskapet och är numera kafferum. Sitt namn har det erhållit av de åtta amiralsporträtten på väggarna. Ordföranden i Sjöofficerssällskapet har som regel donerat sitt fotografi till sällskapet vid sin avgång.

Senaste nytt

Adress

Amiralitetstorget 7
Box 52, 371 21 Karlskrona
Telefon: 0455-101 89
Fax: 0455-101 89
Hemsida: https://www.sosk.se
E-post: info@sosk.se
Bankgiro: 5772-9048

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram