Amiralsrummet

Amiralsrummet var från begynnelsen läsrum för Kungliga Örlogsmannasällskapet och är numera kafferum. Sitt namn har det erhållit av de åtta amiralsporträtten på väggarna. Ordföranden i Sjöofficerssällskapet har som regel donerat sitt fotografi till sällskapet vid sin avgång.